Alstahaug Planteskole

Alstahaug Planteskole

Salg av skogplanter i Norge

Alstahaug Planteskole står hver dag på for å produsere
best mulig planter, dette gjør at skogeiere enklest mulig
kan lage fremtidsskogen.
Enten plantene er til tømmer, juletrær eller til hagen
kan vi produsere dem for deg.

Salg av skogplanter

Skog utgjør 30 % av jorda og er hjem for 80 % av dyra. Skogen er samtidig uvurderlig for miljø og klima. Derfor er det så viktig å ta vare på den og plante nye trær når noen hugges.
Alstahaug Planteskole selger skogplanter til skogbruket i Helgeland– blant annet norsk gran, bjørk, furu og fjelledelgran. Trærne kan hentes hos oss eller vi leverer dit du ønsker. Vi tar eventuelt sjøveien om det er behov for det. 

Om oss

Alstahaug Planteskole er en kystplanteskole som produserer skogplanter for Nord-Norge og kystskogbruket.
Vi er eid av Helgeland Skogselskap – en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. 
Vi vil synliggjøre skogens verdi for helse, miljø, skogbruk og friluftsliv. Alt overskudd fra plantesalget går til dette formålet.
Alstahaug Planteskole ble etablert i 1930, og har siden den gang produsert planter for kysten av Norge. I dag produserer vi i tillegg skogplanter for Nord-Norge og edelgranplanter til juletredyrkere i hele Norge.
På Alstahaug Planteskole har vi stor kompetanse på produksjon av treslag tilpasset kysten og produksjon av «spesialprodukter». Vi er små, men effektive og kan derfor produsere akkurat det kunden ønsker. Vi ønsker gjerne at folk tar kontakt med oss for å høre om vi kan produsere planter for dem.
Alstahaug Planteskole ønsker å være en sparringspartner for «skogsmatrosen» eller kystskogbrukeren, som vi som driver med skogbruk langs kysten gjerne kalles.

Historie

Da Alstahaug Planteskole ble opprettet, var det dårlig tilgang på skog langs kysten. Menneskene som bodde ved kysten, måtte ofte reise lange avstander for å hente skog til ved og bygging. Derfor var det behov for en planteskole som produserte skogplanter i kystnære strøk.
Einar Asla var initiativtaker til planteskolen, og den utviklet seg raskt til å bli en av de viktigste planteskolene for kystskogbruket.
Skogen er verdens mest bærekraftige råstoff og en viktig kilde til alt liv. På Alstahaug er det i årenes løp produsert mange millioner planter som i dag står i skogen og binder karbon og blir til fremtidens byggematerialer.

Ta kontakt for mer informasjon om organisasjonen eller kjøp av skogplanter

TA KONTAKT