Alstahaug Planteskole

Skogplanter til skogbruket i
Nord-Norge

Når skog hugges, er det lovpålagt å sette nye planter slik
at skogen forblir en fornybar ressurs. Vi produserer skogplanter
for Nord-Norge og jobber for å fremme god skogforvaltning gjennom salg av skogplanter, edelplanter edelgranplanter,
norsk gran, bjørk og furuplanter.

Våre skogsplanter

PRISER OG LEVERANSE

Leveranse og betingelser

Vi selger og leverer skogplanter til skogrbuket i hele Nord-Norge. Dersom det trengs, frakter vi plantene sjøveien.
Planter fra plantasjefrø får et tillegg på 5 øre pr. plante i foredlingsbidrag til skogfrøverket.
Behandling mot snutebiller med Imprid Skog, kr 200,- pr 1000 stk
Frakt kr 200/1000 stk. til skogbruksformål på Helgeland. Minstefrakt kr 200,-. Øvrig frakt til selvkost. Prisene er inkl. emballasje.

Salgsbetingelser

 1. Frakt kommer i tillegg til salgsprisen. For salg til Helgeland til skogbruksformål er det utjevningspriser. I 2021 er den fastsatt til Kr 200,-/1000 stk. u/mva. Ellers kommer frakt og emballasje til selvkost. Plantene er dyrket og sortert etter gjeldende forskrifter til kvalitet fastsatt av Landbruksdepartementet.
 2. Reklamasjon på mengde, kvalitet m.v. må sendes planteskolen snarest mulig og senest 14 dager etter mottak av plantene. Feil fra planteskolen vil normalt bli rettet på ved å sende nye planter. Dersom dette ikke passer er erstatningen begrenset til den faktiske pris samt frakt som er beregnet for plantene.
 3. Betalingsfrist er netto pr. 21 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes 8,75% morarente.
 4. Alle priser er eks.mva. og gjelder fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022.*
 5. Type/alder
  P = Pluggplanter. M60 har større plugg (rotklump) enn vanlig plugg (M95)
  1/0 = 1 årig pluggplante
  2/0 = 2 årig pluggplante

Priser

Treslag og type/alder
Priser

GRAN
P 1/0 M95
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 2550,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 500,-
Pris pr stk, under 50: kr 8,-


KJØP
GRAN
P 2/0 M95
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 2850,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 500,-
Pris pr stk, under 50: kr 8,-


KJØP
GRAN
P 2/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 3700,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 700,-
Pris pr stk, under 50: kr 10,-


KJØP
SITKAGRAN
P 2/0 M95
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 4500,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 700,-
Pris pr stk, under 50: kr 10,-


KJØP
LUTZGRAN
P 2/0 M95
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 4500,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 700,-
Pris pr stk, under 50: kr 10,-


KJØP
ENGELMANNSGRAN
P 2/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 5000,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 800,-
Pris pr stk, under 50: kr 12,-


KJØP
FURU
P 1/0 M95
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 2850,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 500,-
Pris pr stk, under 50: kr 8,-


KJØP
SIBIRSK LERK
P 1/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 6000,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 800,-
Pris pr stk, under 50: kr 12,-


KJØP
FJELLEDELGRAN
P 2/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 7600,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 900,-
Pris pr stk, under 50: kr 12,-


KJØP
FRASEREDELGRAN
P 2/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 7600,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 900,-
Pris pr stk, under 50: kr 12,-


KJØP
SIBIRSK EDELGRAN
P 2/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 7600,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 900,-
Pris pr stk, under 50: kr 12,-


KJØP
HENGEBJØRK
P 1/0 M60
Pris pr 1000 stk, min. 500 stk: kr 6000,-
Pris pr 100 stk, min. 50 stk: kr 800,-
Pris pr stk, under 50: kr 12,-


KJØP

Ta kontakt for informasjon eller bestilling av skogplanter

TA KONTAKT